REZULTATY PRZEBUDOWY WĘZŁA KATOWICKIEGO

  • Oddzielenie ruchu dalekobieżnego od ruchu regionalnego na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny – Katowice – Katowice Ligota;
  • Możliwość bezkolizyjnego trasowania połączeń aglomeracyjnych zarówno w relacji Dąbrowa Górnicza – Gliwice, jak i Dąbrowa Górnicza – Tychy.
  • Możliwość bezkolizyjnego trasowania połączeń regionalnych w kierunku z i do Olkusza (likwidacja kolizji na rozjeździe 52).
  • Możliwość jednoczesnego trasowania pociągów dalekobieżnych na ciągu Zawiercie – Tychy oraz Kraków – Gliwice bez wzajemnej kolizji.
  • Większa dostępność do pociągów aglomeracyjnych: 5 nowych przystanków (Sosnowiec Środula, Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia, Katowice Kokociniec), przesunięcie przystanku Katowice Brynów w kierunku północnym oraz likwidacja postojów na stacji Będzin.
  • Zwiększona z 3 do 5 liczba krawędzi peronowych na stacji Sosnowiec Główny.
  • Możliwość zajmowania wybranych krawędzi peronowych w Katowicach jednocześnie przez 2 pociągi odjeżdżające w krótkim odstępie czasu w tym samym kierunku (rozjazdy śródperonowe).