PRZEBIEG PRZEBUDOWY WĘZŁA KATOWICKIEGO

Przebudowa Węzła Katowickiego jest największą w historii inwestycją na terenie Górnego Śląska oraz Zagłębia. Obejmie ona fragment linii E65 na odcinku Będzin – Sosnowiec – Katowice – Tychy – Zabrzeg – Zebrzydowice. Zakłada ona przede wszystkim oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od regionalnego i dalekobieżnego. Zwiększenie w ten sposób przepustowości pozwoli na zwiększenie częstotliwości oraz regularności połączeń kolejowych oraz zagęszczenie siatki połączeń. Projekt obejmuje również budowę nowych przystanków osobowych w okolicy największych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co odbije się pozytywnie na roli kolei w transporcie miejskim.

Co najważniejsze dla pasażerów, podczas przebudowy żadna z wybiegających ze stacji Katowice linii kolejowych nie zostanie całkowicie zamknięta. Utrudnienia będą zlokalizowane od Będzina przez Sosnowiec oraz od Mysłowic przez Katowice do Tychów i Mikołowa. Do wstrzymania ruchu na około dwa miesiące dojdzie na linii do Rybnika, między stacjami Katowice Ligota i Mikołów. Jest to linia jednotorowa i nie ma możliwości przebudowy jej odcinka bez całkowitego wstrzymania ruchu. Na pozostałych odcinkach, gdzie tory są dwa lub więcej, ruch można przenosić między torami, utrzymując możliwość prowadzenia ruchu. W ramach modernizacji węzła katowickiego, od Będzina przez Sosnowiec, Katowic aż na Ligotę, zostanie dobudowana para torów, która ma służyć pociągom regionalnym. Pozwoli to zwiększać częstotliwość pociągów i prowadzić ruch bardziej regularnie. Dlatego w trakcie inwestycji nowe tory będą stopniowo oddawane do użytku i ruch będzie można tam przenosić, by umożliwić prace na dotychczasowych torach. Taki proces usprawni prace i zmniejszy utrudnienia przez znaczny czas trwania inwestycji.

Poniżej utrudnienia podzielono na etapy, wynikające z harmonogramu modernizacji. Podane są odcinki, przez które, ze względu na mniejszą liczbę torów, będzie mogło kursować mniej pociągów. Niektóre pociągi mogą zostać skrócone, a na niektórych liniach mogą kursować rzadziej.

Podane niżej utrudnienia nie przechodzą z etapu na etap. Dla każdego etapu utrudnienia wypisane są oddzielnie.