PRZEBUDOWA WĘZŁA KOLEJOWEGO

 

PRZEBIEG PRZEBUDOWY WĘZŁA KATOWICKIEGO

Przebudowa Węzła Katowickiego jest największą w historii inwestycją na terenie Górnego Śląska oraz Zagłębia. Obejmie ona fragment linii E65 na odcinku Będzin – Sosnowiec – Katowice – Tychy – Zabrzeg – Zebrzydowice. Zakłada ona przede wszystkim oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od regionalnego i dalekobieżnego. Zwiększenie w ten sposób przepustowości pozwoli na zwiększenie częstotliwości oraz regularności połączeń kolejowych oraz zagęszczenie siatki połączeń. Projekt obejmuje również budowę nowych przystanków osobowych w okolicy największych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co odbije się pozytywnie na roli kolei w transporcie miejskim.

Co najważniejsze dla pasażerów, podczas przebudowy żadna z wybiegających ze stacji Katowice linii kolejowych nie zostanie całkowicie zamknięta. Utrudnienia będą zlokalizowane od Będzina przez Sosnowiec oraz od Mysłowic przez Katowice do Tychów i Mikołowa. Do wstrzymania ruchu na około dwa miesiące dojdzie na linii do Rybnika, między stacjami Katowice Ligota i Mikołów. Jest to linia jednotorowa i nie ma możliwości przebudowy jej odcinka bez całkowitego wstrzymania ruchu. Na pozostałych odcinkach, gdzie tory są dwa lub więcej, ruch można przenosić między torami, utrzymując możliwość prowadzenia ruchu. W ramach modernizacji węzła katowickiego, od Będzina przez Sosnowiec, Katowic aż na Ligotę, zostanie dobudowana para torów, która ma służyć pociągom regionalnym. Pozwoli to zwiększać częstotliwość pociągów i prowadzić ruch bardziej regularnie. Dlatego w trakcie inwestycji nowe tory będą stopniowo oddawane do użytku i ruch będzie można tam przenosić, by umożliwić prace na dotychczasowych torach. Taki proces usprawni prace i zmniejszy utrudnienia przez znaczny czas trwania inwestycji.

Poniżej utrudnienia podzielono na etapy, wynikające z harmonogramu modernizacji. Podane są odcinki, przez które, ze względu na mniejszą liczbę torów, będzie mogło kursować mniej pociągów. Niektóre pociągi mogą zostać skrócone, a na niektórych liniach mogą kursować rzadziej.

Podane niżej utrudnienia nie przechodzą z etapu na etap. Dla każdego etapu utrudnienia wypisane są oddzielnie.

Etap 0

 • Na odcinku Katowice – Katowice Zawodzie dostępne będą 2 tory z 4 istniejących;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice ruch będzie prowadzony jednotorowo;

Etap 1 i 2

 • Na odcinku Katowice – Katowice Zawodzie dostępne będą 2 tory z 4 istniejących;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice ruch będzie prowadzony jednotorowo.

Etap 3

 • Na odcinku Katowice – Katowice Zawodzie dostępne będą 2 tory z 4 istniejących;
 • Na odcinku Sosnowiec Główny – Będzin ruch prowadzony jednotorowo.

Etap 4

 • Na odcinku Katowice – Katowice Zawodzie dostępne będą 2 tory z 4 istniejących
 • Na odcinku Katowice – Katowice Ligota ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Sosnowiec Główny – Będzin ruch prowadzony jednotorowo.

Etap 5

 • Na odcinku Katowice – Katowice Zawodzie dostępne będą 3 tory z 4 istniejących;
 • Na odcinku Katowice – Katowice Ligota ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Wstrzymanie ruchu na odcinku Katowice Ligota – Mikołów;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Sosnowiec Główny ruch prowadzony jednotorowo.

Etap 6

 • Na odcinku Katowice – Katowice Ligota – Tychy Mąkołowiec ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice ruch będzie prowadzony jednotorowo.
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Sosnowiec Główny ruch prowadzony jednotorowo.

Etap 7

 • Na odcinku Katowice Ligota – Tychy Mąkołowiec ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice ruch będzie prowadzony jednotorowo.
 • Na odcinku Sosnowiec Główny – Będzin ruch będzie prowadzony jednotorowo.

Etap 8

 • Na odcinku Katowice – Katowice Zawodzie dostępne będą 2 tory z 4 istniejących;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Na odcinku Sosnowiec Główny – Będzin ruch będzie prowadzony jednotorowo.

Etap 9

 • Na odcinku Katowice – Katowice Zawodzie dostępne będą 3 tory z 4 istniejących;
 • Na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Na odcinku Katowice Ligota – Tychy Mąkołowiec ruch będzie prowadzony jednotorowo;
 • Na odcinku Sosnowiec Główny – Będzin ruch będzie prowadzony jednotorowo.

REZULTATY PRZEBUDOWY WĘZŁA KATOWICKIEGO

 • Oddzielenie ruchu dalekobieżnego od ruchu regionalnego na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny – Katowice – Katowice Ligota;
 • Możliwość bezkolizyjnego trasowania połączeń aglomeracyjnych zarówno w relacji Dąbrowa Górnicza – Gliwice, jak i Dąbrowa Górnicza – Tychy.
 • Możliwość bezkolizyjnego trasowania połączeń regionalnych w kierunku z i do Olkusza (likwidacja kolizji na rozjeździe 52).
 • Możliwość jednoczesnego trasowania pociągów dalekobieżnych na ciągu Zawiercie – Tychy oraz Kraków – Gliwice bez wzajemnej kolizji.
 • Większa dostępność do pociągów aglomeracyjnych: 5 nowych przystanków (Sosnowiec Środula, Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia, Katowice Kokociniec), przesunięcie przystanku Katowice Brynów w kierunku północnym oraz likwidacja postojów na stacji Będzin.
 • Zwiększona z 3 do 5 liczba krawędzi peronowych na stacji Sosnowiec Główny.
 • Możliwość zajmowania wybranych krawędzi peronowych w Katowicach jednocześnie przez 2 pociągi odjeżdżające w krótkim odstępie czasu w tym samym kierunku (rozjazdy śródperonowe).